Logo Schrijversvakschool groningen

Schrijversvakschool Groningen biedt trajecten voor beginnende en voor gevorderde schrijvers en heeft een fictie- en een non-fictie-afdeling. De school is te vergelijken met een particuliere en onafhankelijke kunstacademie.

Op de afdeling fictie kun je lessen volgen in de genres proza, poƫzie, essay, scenario en schrijven-voor-theater op vier niveaus. Ieder niveau kent toelatingseisen en voorwaarden.
In de non-fictielessen leer je journalistieke verhalen te schrijven zoals interviews, biografieƫn en reportages.

Je bepaalt zelf de intensiteit van je lesprogramma en in welk tempo je de niveaus doorloopt. Als je je inschrijft, gaat de school ervan uit dat je voldoende tijd hebt voor het volgen van een kunstvakopleiding. Of je bereikt wat je voor ogen staat, hangt af van je talent en vooral van je doorzettingsvermogen.

Ook geografisch is er keus: in Groningen worden alle fictie en non-fictievakken gegeven, in Zwolle en Leeuwarden alleen de fictievakken op niveau een, in Deventer de fictievakken en non-fictievakken op niveau een.

De docenten formuleren aan het einde van ieder studiejaar een gezamenlijk advies over je studievoortzetting. Dit advies kan zijn een vak te herhalen of een niveau aan te vullen met een extra vak. Het docentenadvies is bindend als het gaat om het al dan niet voortzetten van je studie op een hoger niveau.

De lessen op niveau 1, 2 en 3 -en bij non-fictie ook op niveau 4- zijn klassikaal omdat je niet alleen van de docent leert maar ook van je medestudenten. Op niveau 4 aan de afdeling fictie word je individueel begeleid en werk je aan je afstudeertekst.

Diploma
Het diploma van Schrijversvakschool Groningen heeft een symbolische waarde in de vakwereld en geeft geen garantie op publicatie of realisatie van teksten.

Lesmateriaal,  buitenschoolse activiteiten, Mijlpalen in de Literatuur
Bij schrijven hoort lezen, maar ook luisteren en kijken - ontdekken wat anderen maken. Niet alleen in de literatuur en de journalistiek, maar ook in de beeldende kunst, in film en theater. Zo ontwikkel je je smaak en merk je hoe je werk zich verhoudt tot de literaire en journalistieke canon. Om die ontwikkeling te stimuleren organiseert de school flankerende activiteiten als lezingen -waarvan Mijlpalen in de Literatuur de belangrijkste is- (gast)optredens en museum-, film- en theaterbezoek. Het bijhouden van een leesdossier is verplicht.