Logo Schrijversvakschool groningen

De student non-fictie richt zich bij Schrijversvakschool Groningen op de geschreven journalistiek. Je scherpt je pen, leert observeren, oefent interviewtechnieken, doet onderzoek en je traint je in het schrijven van spannende, mooie en ontroerende reportages. Non-fictie wordt vooral gegeven in Groningen en op niveau 1 in Deventer en, vanaf het tweede semester, in Leeuwarden. De school zoekt vanaf niveau 1 met de student naar mogelijkheden om je werk te publiceren.

Niveau 1 is in eerste instantie gericht op de journalistieke vaardigheden en afspraken; zo snel als het kan, gaat het meer en meer om verhalende journalistiek en biografie.

Ieder schooljaar kun je non-fictieblokken op vier verschillende niveaus volgen, van basis tot verdiepend. Alle lessen zijn klassikaal omdat je niet alleen van de docent leert, maar ook van anderen.
Op een enkele uitzondering na start iedere student op niveau 1; in Groningen kun je twee keer per jaar met dit niveau beginnen, in Deventer en Leeuwarden een keer per jaar.

Buitenschoolse activiteiten, zoals het doen van research en straatinterviews maken deel uit van het programma.

Hoeveel vakken je volgt, binnen welke periode en op welk niveau bepalen we samen op basis van je belangstelling, beschikbare tijd, je talent en het aanbod in dat semester.

Je wordt geacht zowel in de lessen als er buiten veel te schrijven. Reken in ieder geval, los van denktijd, op een dagdeel schrijfwerk per dagdeel les in het eerste niveau, oplopend tot twee of drie extra dagdelen in het derde niveau. Als je je inschrijft, gaat de school er vanuit dat je voldoende tijd hebt.

De groepsgrootte is maximaal twaalf studenten. Je hebt les in Groningen op dinsdag- of donderdagavond van 18.45 tot 21.45, in Deventer op zaterdagmiddag van 13.45 tot 16.45 uur en in Leeuwarden op woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur.

Kennismaken met de school kan

  • in Groningen op donderdag 26 augustus 2021, donderdag 27 januari en donderdag 9 juni 2022;
  • in Deventer op zaterdag 28 augustus 2021, zaterdag 29 januari en zaterdag 11 juni 2022;
  • in Leeuwarden op vrijdag 27 augustus 2021, vrijdag 28 januari en vrijdag 10 juni 2022.

Je bent van harte welkom.