Logo Schrijversvakschool groningen

Job Degenaar schrijft poëzie en proza. Hij verzorgt de lessen poëzie 1 in Zwolle.

Hij heeft een flink oeuvre op zijn naam staan: 13 poëziebundels en drie prozawerken. Over de bundel Vluchtgegevens (2011) schreef Eppie Dam in de Leeuwarder Courant: : "Niemand schrijft hem – zelf geletterd en gelouterd – de wet voor, en in die vitale vrijmoedigheid gedijen zijn verzen."
Job is naast schrijver docent Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen.

Job Degenaar

 image   d2beb68f 998b 4a1d a71d 58c06fb00420   d60d8cb7 62b2 4e07 8473 ef3daefc2af3