Logo Schrijversvakschool groningen

Je kunt de algemene voorwaarden van Schrijversvakschool Groningen hier downloaden en opslaan. Lees deze goed door voor je het inschrijfformulier opstuurt. Heb je nog vragen naar aanleiding van de voorwaarden? Neem dan vooral contact op met de school. 

De school is klant van de Triodosbank: IBAN NL25 TRIO 0390 2229 25 t.n.v. Schrijversvakschool Groningen.

Meestal binnen een paar dagen en in ieder geval binnen een week na ontvangst van je brief of mail. Als er redenen zijn om te wachten met antwoorden krijg je daarvan bericht.

De school heeft een privacyverklaring opgesteld waarin beschreven is in welk computerprogramma gegevens voor welk doel worden bewaard.

Over de omgang met ingestuurd werk is de school duidelijk. De school hanteert de gouden regel dat: studenten worden geacht zorgvuldig met elkaars
tekstenom te gaan en deze niet zonder toestemming van de schrijver naar buiten te brengen. Ook de school zal geen teksten van studenten naar buiten brengen zonder toestemming van de schrijver.
De schrijver houdt te allen tijde het copyright op zijn/haar werk. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege.

Er is een lange lijst samen te stellen van publicerende oud-studenten en oud-cursisten van Schrijversvakschool ’t Colofon, Schrijversvakschool Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. De huidige dichter des Vaderlands, Anne Vegter, is bijvoorbeeld afgestudeerd aan Schrijversvakschool 't Colofon.

In organisatorische of juridische zin niets. Inhoudelijk werken de drie scholen volgens dezelfde principes: de docenten zijn schrijver, de student maakt kennis met meerdere visies en de theorie volgt op de praktijk.