Logo Schrijversvakschool groningen

Je kunt de algemene voorwaarden van Schrijversvakschool Groningen hier downloaden en opslaan. Lees deze goed door voor je het inschrijfformulier opstuurt. Heb je nog vragen naar aanleiding van de voorwaarden? Neem dan vooral contact op met de school. 

De school heeft een privacyverklaring opgesteld waarin beschreven is in welk computerprogramma gegevens voor welk doel worden bewaard.

Over de omgang met ingestuurd werk is de school duidelijk. De school hanteert de gouden regel dat: studenten worden geacht zorgvuldig met elkaars
tekstenom te gaan en deze niet zonder toestemming van de schrijver naar buiten te brengen. Ook de school zal geen teksten van studenten naar buiten brengen zonder toestemming van de schrijver.
De schrijver houdt te allen tijde het copyright op zijn/haar werk. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege.