Logo Schrijversvakschool groningen

De lessen verhalende journalistiek aan de schrijversvakschool Groningen combineren een kennis van de verslaggeving met fictionele technieken. Waar 'gewone' journalisten zo snel mogelijk via het wiewatwaarwaaromwanneer ter zake willen komen, bewaart de verhalende journalist het lekkerst voor het laatst, verplaatst hij zich in het perspectief van de hoofdpersoon en is hij ter plekke, om de scènes van zijn verhaal te kunnen vertellen. Zonder daarbij ook maar iets te verzinnen.

Niveau 1
Als je minimale ervaring hebt met het schrijven van non-fictie start je op niveau 1: twaalf lessen journalistiek A waarin je kennismaakt met diverse journalistieke genres; nieuws, interview, opinie, column, reportage en verslag. Je verkent je mogelijkheden, onderzoekt je technieken en traint je vaardigheden. In de lessen wordt het thuis geschreven werk besproken. Naast die lesavonden heb je al snel een of twee dagdelen nodig voor het voorbereiden en schrijven van een journalistieke productie.
Na journalistiek A besluit je of je verder wilt bij de afdeling non-fictie. Zo ja, dan schrijf je je in voor journalistiek A-vervolg. Ook nu krijg je twaalf lessen. Naast het schrijfwerk in diverse journalistieke richtingen is het lezen en bespreken van journalistieke literatuur een belangrijk onderdeel. Bovendien zoek je met de docenten naar mogelijkheden om je werk te publiceren.

Niveau 2
Je hebt de smaak te pakken, je beheerst de basistechnieken en je hebt ervaring met het omgaan met commentaar op eigen werk: met verhalende journalistiek B ga je in vier blokken van vijf weken de diepte in, gestaag in de richting van de verhalende journalistiek. Dit niveau is behoorlijk intensief. De focus ligt op vier genres: reportage, opiniërend schrijven, interview en onderzoeksjournalistiek. Je bent naast de lesavond zeker een of twee dagdelen bezig met schrijven.

Niveau 3
Op niveau 3 richt je je alleen nog op de verhalende journalistiek. Je werkt in verhalende journalistiek C aan je verteltechniek, schrijft biografische schetsen en een langer journalistiek verhaal.

Niveau 4
Op niveau 4 verdiep je je verder in de verhalende journalistiek, je werkt in verhalende journalistiek D aan een langer product in deze richting. Het kan zijn dat je ter ondersteuning van je schrijven een vak volgt aan de literaire kant van de school. De afronding is het examen waarbij je werk ter beoordeling wordt voorgelegd aan een commissie van buiten.