Logo Schrijversvakschool groningen

Rob van Essen begeleidt Vincent Kortmann met zijn eindexamenwerk proza.

Rob van Essen is schrijver, vertaler en recensent Angelsaksische literatuur voor NRC Handelsblad.